DORADZTWO I EKSPERTYZY

Oferujemy sporządzanie ekspertyz bądź doradztwo w kwestiach dotyczących:

  • rynku nieruchomości,
  • kupna-sprzedaży nieruchomości,
  • ocena stanu prawnego nieruchomości,
  • wskazanie zagrożeń związanych z kupnem nieruchomości,
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • określenia obszarów ryzyka na rynku nieruchomości,
  • prognoz na rynku nieruchomości.

Aby zapewnić odpowiednią rzetelność, wiarygodność oraz najwyższy poziom opracowań, wszystkie oferowane czynności wykonywane są przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Doradztwo nieruchomości Łódź